Beurs

Volop beursmogelijkheden

Programma

Inspirerend programma

Netwerken

Netwerkmogelijkheden

Programma / Ontdek het programma van BeGeo

Ingrid Vanden Berghe

Plenaire opening

J. Jambon

Plenaire opening

Maurice Barbieri

Le géomètre européen, à la croisée des chemins pour une GI fiable

Le rôle du géomètre dans la saisie, la gestion, la diffusion et la garantie de la Geo-Information du futur, au service de tous, est mis en exergue. La
René Warnant

Galileo is there, and now ?

Depuis près de 30 ans, des milliards de calculs de positions sont effectués chaque jour à l’aide des satellites de navigation. De nos jours, les systèmes GPS (USA) et
Pierre Voet

Toekomstplannen voor de geodetische merktekens

Wat is het nut van geodetische merktekens in tijden waarin GPS en Galileo positiebepaling zo gemakkelijk maken ? Hoe wordt die behoefte vandaag ingevuld, maar vooral, op welke manier
Agnieszka Lukaszczyk

The Copernicus program

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
Bart Deronde

België, een vooraanstaande speler in globale vegetatiemonitoring

Vegetatie speelt een belangrijke rol in het klimaat en de voedselvoorziening. Anderzijds kan vegetatiegroei in de buurt van kritische infrastructuur voor problemen zorgen. Met remote sensing kan men dit
Joeri Van Wolvelaer

Inventory of the Right-of-Way around pipelines

Vegetatie speelt een belangrijke rol in het klimaat en de voedselvoorziening. Anderzijds kan vegetatiegroei in de buurt van kritische infrastructuur voor problemen zorgen. Met remote sensing kan men dit
Ingrid Vanden Berghe, Nathalie Delattre, Dominique Flandroit

The federal geoportal geo.be: the gateway of the federal geo-platform

Geo.be is the gateway to the geographic platform of the federal government. The aim of this portal is to facilitate the access to the geographic data owned by the
Els Verfaillie

Het Planarchief

Het Planarchief van Havenbedrijf Gent is een document management systeem voor het bewaren, structureren en raadplegen van beschikbare en toekomstige digitale plannen. Dit systeem is volledig geïntegreerd in het
Vincent Bombaerts, Samuel Mattern

Le Géoportail de la Wallonie

En juillet 2016, le Géoportail de la Wallonie faisait peau neuve. Depuis, son succès ne se dément pas. Avec plus de 100.000 utilisateurs réguliers, il s’érige désormais en portail
Piet Creemers

VisuRIS

Als waterwegbeheerder wenst De Vlaamse Waterweg nv het gebruik van de binnenvaart te stimuleren door in te zetten op digitale dienstverlening. Deze dienstverlening is binnen internationale context ook gekend
Ingrid Reynaert, Bart De Lathouwer

Trends in geospatial technologies and smart cities

If geospatial technology and data already make our everyday lives this easier, imagine what they can do for our cities. Moreover the result of geodata from sensors is exponentially
Leen Govaerts

The value of urban energy modeling in decentralized energy production

As use case, the added value of geospatial technology in urban energy modeling will be explained. If geospatial technology and data already make our everyday lives this easier, imagine
Rink W. Kruk, Jean-Luc Parmentier

Cartesius: exploring a world of old maps and images

Cartesius.be is carrying you away into the past of Belgium and Central-Africa, using modern GIS-technology. We explain you how to use a modern map to explore the old map
Herbert Hansen

Fabspace 2.0, un Fab Living Lab orienté applications géospatiales

Les FabSpaces mettent à disposition un service libre-accès, une infrastructure, des matériaux de support académique, des outils de développement, ainsi qu’une présence en support. Ils se focaliseront sur l’innovation
Romain Neuville

Viewpoint management for an optimal 3D visualisation

The current advances in computer sciences and the increasing number of acquisition techniques led to significant improvements in the 3D visualisation. Nowadays, 3D models are widely used by numerous
Koos Fransen, Bart De Wit

GIS en gezondheidsdienstverlening

In deze talk belicht de spreker de onderzoeken die de vakgroep Geografie van de UGent heeft uitgevoerd in het kader van gezondheidsdienstverlening. Daarbij wordt een antwoord geformuleerd op de
Johan Van de Wauw

Open source solutions for the Geo Domain

OSGeo is a community to promote the use and creation of open source software for the geo domain. We are global active, but act trough more than 50 local
Berdien De Roo

What is OSGeo and how to get involved

Open data and open source software are very common in the geodomain. Promoting the widespread use of open source geospatial software and support its collaborative development is the mission
Ben Abelshausen

Open street map – a basemap for everybody from everyone

OpenStreetMap (OSM) keeps on growing and more and more professional users have started using OSM. After a short introduction on OSM an inside view of our community will be
Els Verfaillie

Het Planarchief van de Gentse Haven; hoe plannen ontsluiten via GIS?

Het Planarchief van Havenbedrijf Gent is een document management systeem voor het bewaren, structureren en raadplegen van beschikbare en toekomstige digitale plannen. Dit systeem is volledig geïntegreerd in het
Laura D'heer

Vlaamse Open data voor landmeters

Welke data is open data binnen Vlaanderen? Via Geopunt kan de landmeter heel wat open data ontdekken die interessant zijn voor zijn dagelijkse werking. Sinds eind 2016 is zo ook
Samuel Mattern

WalOnMap : des outils et des données pour vos métiers

WalOnMap est l’application phare du Géoportail de la Wallonie. En quelques clics, visualisez sur une carte dynamique les données géographiques de la Wallonie et interagissez avec la carte grâce
Jan Van Looy

Pythagoras and Point Clouds

Pythagoras 14 is able to handle large point clouds. This presentation shows how Pythagoras can handle and edit point clouds and how to combine them with other data. www.pythagoras.net Biography: Jan
Steven Krekels

VITO Remote Sensing – See The Bigger Picture

Many companies can benefit from geo data and insights. But with variable needs and information, different industries call for different applications. With high-tech instruments and powerful end-to-end services, our people
Joris Beckers

Book-a-lock

Book-a-lock is a mobile app that allows inland shippers to easily book lock passages and berths. The application, developed by a team of Flexso’s SAP experts and researchers from
Berdien De Roo

Spotbooking – Slim beheer van Innames Openbaar Domein

SPOTBOOKING brengt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing om innames openbaar domein aan te vragen, te verwerken en te handhaven binnen een gemeente of stad. Er is een directe koppeling met
Christophe Adriaensen

Location data: the fuel of a smart energy city

Already today, data - more specifically location data - are the glue between the different elements and stakeholders of a smart city. The real power of these data often
Wim Kellens

Amigo: wat is uw geo strategie?

Amigo begeleidt en ondersteunt bedrijven en organisaties in het uitwerken van een geo strategie. Zo'n strategie laat een organisatie toe om méér te doen met zijn ruimtelijke gegevens en
Sven Vanderhaegen, Thomas Dehaene

Datasense, empowering your location information

De enorme beschikbaarheid van data maakt het mogelijk om verbeterde en nieuwe inzichten te verwerven. Net deze variatie en hoeveelheid aan data vormt vaak een struikelblok om het aanwezige
Kristien Ooms

VERSI – Veranderende Referentie, Stabiele Informatie

In Vlaanderen wordt de basisreferentiedata – zoals het GRB – beheerd door de overheid (onder andere Informatie Vlaanderen). Deze data wordt anderzijds gebruikt door steden, gemeenten, nutsbedrijven, etc. die
Jaap-Willem Sjoukema

SDI governance in Nederland

Spatial Data Infrastructures (SDI’s) zijn een onmisbare schakel geworden in het efficiënt ontsluiten en gebruiken van geodata. Toch worstelen veel (overheids)organisaties met de (door)ontwikkeling en sturing van een SDI.
Maurice Barbieri

L’approche suisse : de l’apprenti au géomètre breveté

La présentation consiste en une description du système d’enseignement suisse dans le domaine de la géomatique et du géomètre en ce compris les passerelles qui existent pour accéder à
Jacques Neirynck

Avenir de la formation des GE en Communauté Wallonie Bruxelles

L’exposé commencera par une brève présentation de l’ARES. Un récent avis donné dans le cadre d’une consultation par le Ministre Jean-Claude Marcourt sera détaillé. Il traite du diplôme requis
Nathalie Stephenne

Round Table Introduction: the Belgian Copernicus Relays and Academy

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
Jean-Claude Jasselette, Jo Van Valckenborgh, Michel M. Stassart, Steven Bogaerts, Vincent Tigny

Round Table Discussion, opportunities for academia, public and private actors

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
Rink W. Kruk, Maxim Chantillon, Thomas Tombal, Anthony Simonofski

FLEXPUB –Next generation flexible public services – the geospatial case

FLEXPUB is een multidisciplinaire onderzoek (2016-2019) zullen KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut bestuderen hoe e-diensten ontwikkeld en beheerd kunnen worden en hoe de federale overheid
Laura D'heer, Loes Deventer

Wij brengen geodata tot bij jullie!

Geodata kunnen op verschillende manieren ontsloten worden. Denk maar aan het aanbod dat op Geopunt te vinden is, maar denk zeker ook aan de verschillende webservices (WMS, WFS, WMTS)
Samuel Mattern

Toute la Wallonie à la carte

Le Géoportail de la Wallonie est la porte d’entrée vers l’information géographique et l’activité géomatique wallonnes. On y retrouve les données indispensables pour de nombreux projets et toute une
Edward Depuydt

Aanmaak GRB-skeletoptie voor landbouwgebieden GRB AGRO

Met de principes van het grootschalig referentiebestand en de kennis van de precisielandbouw in het achterhoofd bespreekt dit eindwerk het idee een ruimtelijke gegevensverzameling te maken in een landbouwthema.
Christophe De Waele

Dossierbeheer in een GIS-omgeving

Hoe kunnen landmeters hun dossiers digitaal beheren en archiveren in een GIS-omgeving. Het digitale tijdperk bied enorm veel mogelijkheden en toch bestaat er nog geen goed systeem voor landmeters
Claus Nagel

Use Cases of 3D City Information Models

Virtual 3D city models provide important information for different aspects of the city behavior (energy, security, mobility, infrastructure, …). Target group: Government and cities who wants to know more about the
Jane Hermans-van Ree

Rotterdam 3D, ready for the next version

The city of Rotterdam will inspire you on how create added value with a 3D city model. Target group: Government and cities who wants to know more about the added value
Thomas Löser

Nouvelles technologies et contraintes d’exploitation

De nos jours, les données cartographiques sont diffusées de plus en plus par webservices. Les SLA sont parfois encore trop faibles et les intégrations dans les applications impossible ou complexes. Quels
Ides Bauwens

Nostalgeo – let’s create the streetview of the past

Nostalgeo is een open web-applicatie die je toelaat om terug te reizen in de tijd in je eigen buurt. Oude foto's en postkaarten worden weergegeven bovenop het straatzicht van
Cécile Deprez

Positioning in multi-GNSS mode

Satellite positioning is facing new challenges with the appearance of mass-market receivers and smartphones. Mainly, the reliability of the car navigation systems, the accuracy of positioning in smartphone—based applications
Nina Verhaeren

De weg vinden in cognitie en indoor navigatie

Indoor navigatie is voor veel mensen nog vaak een uitdaging. Indoor navigatiesystemen kunnen het navigatieproces vergemakkelijken, maar de huidige indoor navigatiesystemen zijn echter niet aangepast aan de noden van
Maëlle Vercauteren Drubbel

QGIS, a powerful open source Desktop GIS

Let me tell you about the OSGeo Project - QGIS ! QGIS  (previously  known  as  "Quantum  GI S")  is  a cross-platform  free  and  open   source  GIS  desktop
Pierre-Eric Pelloux-Prayer

iTowns, framework for 3D web data visualisation

iTowns is a web framework written in js/WebGL for the visualisation of 3D geographic data. This presentation will show what can be done with this framework and how you
Philippe De Maeyer

Low-cost oplossingen voor landmeetkundige UAV’s ?

Vanuit verschillende overzeese ervaringen worden mogelijkheden geschetst voor low-cost 2.5 en 3D acquisitie gebruik makend van een waaier aan UAV’s en de processing en toepassingsmogelijkheden van de verworven data. Doelgroep: Landmeters
Albert Hannay

La photogrammétrie par UAV’s, du vécu

L’exposé consiste en une présentation de l’utilisation des UAV’s dans le domaine de la photogrammétrie au service d’un bureau de géomètres-experts. L’accent sera mis sur les aspect pratiques des
François Du Mortier

Context INSPIRE

La Directive INSPIRE adoptée il y a presque 10 ans vise à établir une cartographie continue des Etats membres de l'Union européenne. Un des thèmes visés par cette directive
François Du Mortier

BeSt Address

La Directive INSPIRE adoptée il y a presque 10 ans vise à établir une cartographie continue des Etats membres de l'Union européenne. Un des thèmes visés par cette directive
Douwe Blanksma, Wyco Koopman

Participatie verbeteren met publiek participatie GIS

De kracht van het inwinnen van het beeld in on-line participatie. In deze presentatie wordt kort een beeld geschetst van de gangbare werkwijze in Nederland hoe in projecten in
Elien Van De Vijver

Geoportaal Omgeving : aan de slag met de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning plaatst de lokale besturen voor enkele nieuwe uitdagingen, waarbij zich naast aanpassingen in de interne organisatie en workflow, ook veranderingen op IT-vlak aandringen. Orbit GT
Seppe Koop, Jonas Van de Winkel

Mapping the invisible with UAV’s

The combination of UAV's (drones) and multispectral sensors results in an orthographic map that reveals the invisible and unlocks endless possibilities. This lecture reveals some of the possibilities on
Ruben Dekeyser, Jasper Schrijvers

Data to become World Champion solar racing

The Punch Powertrain Solar Team consists out of 21 engineering students of the KU Leuven. We build a solar car to become World Champion during the Bridgestone World Solar Challenge.
Agnieszka Lukaszczyk

The Copernicus program

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
Nathalie Stephenne

Round Table Introduction: the Belgian Copernicus Relays and Academy

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
Jean-Claude Jasselette, Jo Van Valckenborgh, Michel M. Stassart, Steven Bogaerts, Vincent Tigny

Round Table Discussion, opportunities for academia, public and private actors

De Europese Sentinel-satellieten produceren dagelijks enorme hoeveelheden aan aardobservatiedata, die gratis ter beschikking worden gesteld aan het grote publiek. Wat is er nodig om het gebruik van deze data
François Du Mortier

Context INSPIRE

La Directive INSPIRE adoptée il y a presque 10 ans vise à établir une cartographie continue des Etats membres de l'Union européenne. Un des thèmes visés par cette directive
François Du Mortier

BeSt Address

La Directive INSPIRE adoptée il y a presque 10 ans vise à établir une cartographie continue des Etats membres de l'Union européenne. Un des thèmes visés par cette directive
Jan Van Looy

Pythagoras and Point Clouds

Pythagoras 14 is able to handle large point clouds. This presentation shows how Pythagoras can handle and edit point clouds and how to combine them with other data. www.pythagoras.net Biography: Jan
Steven Krekels

VITO Remote Sensing – See The Bigger Picture

Many companies can benefit from geo data and insights. But with variable needs and information, different industries call for different applications. With high-tech instruments and powerful end-to-end services, our people
Christophe Adriaensen

Location data: the fuel of a smart energy city

Already today, data - more specifically location data - are the glue between the different elements and stakeholders of a smart city. The real power of these data often
Wim Kellens

Amigo: wat is uw geo strategie?

Amigo begeleidt en ondersteunt bedrijven en organisaties in het uitwerken van een geo strategie. Zo'n strategie laat een organisatie toe om méér te doen met zijn ruimtelijke gegevens en
Sven Vanderhaegen, Thomas Dehaene

Datasense, empowering your location information

De enorme beschikbaarheid van data maakt het mogelijk om verbeterde en nieuwe inzichten te verwerven. Net deze variatie en hoeveelheid aan data vormt vaak een struikelblok om het aanwezige
Douwe Blanksma, Wyco Koopman

Participatie verbeteren met publiek participatie GIS

De kracht van het inwinnen van het beeld in on-line participatie. In deze presentatie wordt kort een beeld geschetst van de gangbare werkwijze in Nederland hoe in projecten in
Elien Van De Vijver

Geoportaal Omgeving : aan de slag met de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning plaatst de lokale besturen voor enkele nieuwe uitdagingen, waarbij zich naast aanpassingen in de interne organisatie en workflow, ook veranderingen op IT-vlak aandringen. Orbit GT
Seppe Koop, Jonas Van de Winkel

Mapping the invisible with UAV’s

The combination of UAV's (drones) and multispectral sensors results in an orthographic map that reveals the invisible and unlocks endless possibilities. This lecture reveals some of the possibilities on
Rink W. Kruk, Maxim Chantillon, Thomas Tombal, Anthony Simonofski

FLEXPUB –Next generation flexible public services – the geospatial case

FLEXPUB is een multidisciplinaire onderzoek (2016-2019) zullen KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut bestuderen hoe e-diensten ontwikkeld en beheerd kunnen worden en hoe de federale overheid
Ingrid Vanden Berghe, Nathalie Delattre, Dominique Flandroit

The federal geoportal geo.be: the gateway of the federal geo-platform

Geo.be is the gateway to the geographic platform of the federal government. The aim of this portal is to facilitate the access to the geographic data owned by the
Laura D'heer, Loes Deventer

Wij brengen geodata tot bij jullie!

Geodata kunnen op verschillende manieren ontsloten worden. Denk maar aan het aanbod dat op Geopunt te vinden is, maar denk zeker ook aan de verschillende webservices (WMS, WFS, WMTS)
Samuel Mattern

Toute la Wallonie à la carte

Le Géoportail de la Wallonie est la porte d’entrée vers l’information géographique et l’activité géomatique wallonnes. On y retrouve les données indispensables pour de nombreux projets et toute une
Els Verfaillie

Het Planarchief

Het Planarchief van Havenbedrijf Gent is een document management systeem voor het bewaren, structureren en raadplegen van beschikbare en toekomstige digitale plannen. Dit systeem is volledig geïntegreerd in het
Vincent Bombaerts, Samuel Mattern

Le Géoportail de la Wallonie

En juillet 2016, le Géoportail de la Wallonie faisait peau neuve. Depuis, son succès ne se dément pas. Avec plus de 100.000 utilisateurs réguliers, il s’érige désormais en portail
Piet Creemers

VisuRIS

Als waterwegbeheerder wenst De Vlaamse Waterweg nv het gebruik van de binnenvaart te stimuleren door in te zetten op digitale dienstverlening. Deze dienstverlening is binnen internationale context ook gekend
Joris Beckers

Book-a-lock

Book-a-lock is a mobile app that allows inland shippers to easily book lock passages and berths. The application, developed by a team of Flexso’s SAP experts and researchers from
Berdien De Roo

Spotbooking – Slim beheer van Innames Openbaar Domein

SPOTBOOKING brengt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing om innames openbaar domein aan te vragen, te verwerken en te handhaven binnen een gemeente of stad. Er is een directe koppeling met
Edward Depuydt

Aanmaak GRB-skeletoptie voor landbouwgebieden GRB AGRO

Met de principes van het grootschalig referentiebestand en de kennis van de precisielandbouw in het achterhoofd bespreekt dit eindwerk het idee een ruimtelijke gegevensverzameling te maken in een landbouwthema.
Christophe De Waele

Dossierbeheer in een GIS-omgeving

Hoe kunnen landmeters hun dossiers digitaal beheren en archiveren in een GIS-omgeving. Het digitale tijdperk bied enorm veel mogelijkheden en toch bestaat er nog geen goed systeem voor landmeters
Rink W. Kruk, Jean-Luc Parmentier

Cartesius: exploring a world of old maps and images

Cartesius.be is carrying you away into the past of Belgium and Central-Africa, using modern GIS-technology. We explain you how to use a modern map to explore the old map
Thomas Löser

Nouvelles technologies et contraintes d’exploitation

De nos jours, les données cartographiques sont diffusées de plus en plus par webservices. Les SLA sont parfois encore trop faibles et les intégrations dans les applications impossible ou complexes. Quels
René Warnant

Galileo is there, and now ?

Depuis près de 30 ans, des milliards de calculs de positions sont effectués chaque jour à l’aide des satellites de navigation. De nos jours, les systèmes GPS (USA) et
Pierre Voet

Toekomstplannen voor de geodetische merktekens

Wat is het nut van geodetische merktekens in tijden waarin GPS en Galileo positiebepaling zo gemakkelijk maken ? Hoe wordt die behoefte vandaag ingevuld, maar vooral, op welke manier
Laura D'heer

Vlaamse Open data voor landmeters

Welke data is open data binnen Vlaanderen? Via Geopunt kan de landmeter heel wat open data ontdekken die interessant zijn voor zijn dagelijkse werking. Sinds eind 2016 is zo ook
Samuel Mattern

WalOnMap : des outils et des données pour vos métiers

WalOnMap est l’application phare du Géoportail de la Wallonie. En quelques clics, visualisez sur une carte dynamique les données géographiques de la Wallonie et interagissez avec la carte grâce
Maurice Barbieri

L’approche suisse : de l’apprenti au géomètre breveté

La présentation consiste en une description du système d’enseignement suisse dans le domaine de la géomatique et du géomètre en ce compris les passerelles qui existent pour accéder à
Jacques Neirynck

Avenir de la formation des GE en Communauté Wallonie Bruxelles

L’exposé commencera par une brève présentation de l’ARES. Un récent avis donné dans le cadre d’une consultation par le Ministre Jean-Claude Marcourt sera détaillé. Il traite du diplôme requis
Philippe De Maeyer

Low-cost oplossingen voor landmeetkundige UAV’s ?

Vanuit verschillende overzeese ervaringen worden mogelijkheden geschetst voor low-cost 2.5 en 3D acquisitie gebruik makend van een waaier aan UAV’s en de processing en toepassingsmogelijkheden van de verworven data. Doelgroep: Landmeters
Albert Hannay

La photogrammétrie par UAV’s, du vécu

L’exposé consiste en une présentation de l’utilisation des UAV’s dans le domaine de la photogrammétrie au service d’un bureau de géomètres-experts. L’accent sera mis sur les aspect pratiques des
Ingrid Vanden Berghe

Plenaire opening

J. Jambon

Plenaire opening

Maurice Barbieri

Le géomètre européen, à la croisée des chemins pour une GI fiable

Le rôle du géomètre dans la saisie, la gestion, la diffusion et la garantie de la Geo-Information du futur, au service de tous, est mis en exergue. La
Bart Deronde

België, een vooraanstaande speler in globale vegetatiemonitoring

Vegetatie speelt een belangrijke rol in het klimaat en de voedselvoorziening. Anderzijds kan vegetatiegroei in de buurt van kritische infrastructuur voor problemen zorgen. Met remote sensing kan men dit
Joeri Van Wolvelaer

Inventory of the Right-of-Way around pipelines

Vegetatie speelt een belangrijke rol in het klimaat en de voedselvoorziening. Anderzijds kan vegetatiegroei in de buurt van kritische infrastructuur voor problemen zorgen. Met remote sensing kan men dit
Els Verfaillie

Het Planarchief van de Gentse Haven; hoe plannen ontsluiten via GIS?

Het Planarchief van Havenbedrijf Gent is een document management systeem voor het bewaren, structureren en raadplegen van beschikbare en toekomstige digitale plannen. Dit systeem is volledig geïntegreerd in het
Ingrid Reynaert, Bart De Lathouwer

Trends in geospatial technologies and smart cities

If geospatial technology and data already make our everyday lives this easier, imagine what they can do for our cities. Moreover the result of geodata from sensors is exponentially
Leen Govaerts

The value of urban energy modeling in decentralized energy production

As use case, the added value of geospatial technology in urban energy modeling will be explained. If geospatial technology and data already make our everyday lives this easier, imagine
Claus Nagel

Use Cases of 3D City Information Models

Virtual 3D city models provide important information for different aspects of the city behavior (energy, security, mobility, infrastructure, …). Target group: Government and cities who wants to know more about the
Jane Hermans-van Ree

Rotterdam 3D, ready for the next version

The city of Rotterdam will inspire you on how create added value with a 3D city model. Target group: Government and cities who wants to know more about the added value
Herbert Hansen

Fabspace 2.0, un Fab Living Lab orienté applications géospatiales

Les FabSpaces mettent à disposition un service libre-accès, une infrastructure, des matériaux de support académique, des outils de développement, ainsi qu’une présence en support. Ils se focaliseront sur l’innovation
Romain Neuville

Viewpoint management for an optimal 3D visualisation

The current advances in computer sciences and the increasing number of acquisition techniques led to significant improvements in the 3D visualisation. Nowadays, 3D models are widely used by numerous
Koos Fransen, Bart De Wit

GIS en gezondheidsdienstverlening

In deze talk belicht de spreker de onderzoeken die de vakgroep Geografie van de UGent heeft uitgevoerd in het kader van gezondheidsdienstverlening. Daarbij wordt een antwoord geformuleerd op de
Kristien Ooms

VERSI – Veranderende Referentie, Stabiele Informatie

In Vlaanderen wordt de basisreferentiedata – zoals het GRB – beheerd door de overheid (onder andere Informatie Vlaanderen). Deze data wordt anderzijds gebruikt door steden, gemeenten, nutsbedrijven, etc. die
Jaap-Willem Sjoukema

SDI governance in Nederland

Spatial Data Infrastructures (SDI’s) zijn een onmisbare schakel geworden in het efficiënt ontsluiten en gebruiken van geodata. Toch worstelen veel (overheids)organisaties met de (door)ontwikkeling en sturing van een SDI.
Ides Bauwens

Nostalgeo – let’s create the streetview of the past

Nostalgeo is een open web-applicatie die je toelaat om terug te reizen in de tijd in je eigen buurt. Oude foto's en postkaarten worden weergegeven bovenop het straatzicht van
Cécile Deprez

Positioning in multi-GNSS mode

Satellite positioning is facing new challenges with the appearance of mass-market receivers and smartphones. Mainly, the reliability of the car navigation systems, the accuracy of positioning in smartphone—based applications
Nina Verhaeren

De weg vinden in cognitie en indoor navigatie

Indoor navigatie is voor veel mensen nog vaak een uitdaging. Indoor navigatiesystemen kunnen het navigatieproces vergemakkelijken, maar de huidige indoor navigatiesystemen zijn echter niet aangepast aan de noden van
Ruben Dekeyser, Jasper Schrijvers

Data to become World Champion solar racing

The Punch Powertrain Solar Team consists out of 21 engineering students of the KU Leuven. We build a solar car to become World Champion during the Bridgestone World Solar Challenge.
Johan Van de Wauw

Open source solutions for the Geo Domain

OSGeo is a community to promote the use and creation of open source software for the geo domain. We are global active, but act trough more than 50 local
Berdien De Roo

What is OSGeo and how to get involved

Open data and open source software are very common in the geodomain. Promoting the widespread use of open source geospatial software and support its collaborative development is the mission
Ben Abelshausen

Open street map – a basemap for everybody from everyone

OpenStreetMap (OSM) keeps on growing and more and more professional users have started using OSM. After a short introduction on OSM an inside view of our community will be
Maëlle Vercauteren Drubbel

QGIS, a powerful open source Desktop GIS

Let me tell you about the OSGeo Project - QGIS ! QGIS  (previously  known  as  "Quantum  GI S")  is  a cross-platform  free  and  open   source  GIS  desktop
Pierre-Eric Pelloux-Prayer

iTowns, framework for 3D web data visualisation

iTowns is a web framework written in js/WebGL for the visualisation of 3D geographic data. This presentation will show what can be done with this framework and how you

Initiatiefnemers / De initiatiefnemers van BeGeo zijn:

Sponsors / De sponsors van BeGeo zijn:

Contact / Neem contact op

Indien u vragen heeft kan u terecht op het nummer +32 (0)473/80 84 60 (NGI – N / F / E)