mobile.png

Hello

Track 1

11:30 - 12:45

13:45 - 15:00

De ondersteuning van rampenbeheersing met geodata  

Betere geodata en informatie-huishouding leidt tot een efficiëntere werking van hulpdiensten, betere beslissingen door autoriteiten, en beter beschermde en geïnformeerde burgers. Ontdek de uniforme en gedeelde ‘kaarttaal’ die hulpdiensten willen gaan spreken, internationale informatie-services voor de hulpdiensten in België, en hoe met AI, satellieten, sensoren, data, en geautomatiseerde processen hulpdiensten alle details al kennen van een incident voordat ze zelfs al uitgerukt zijn. 
 

Voormiddag 

   Inleiding: de Geobroker-rol van het NGI en inwinning van geodata bij crisissen, Rink Kruk

 • Uniforme Symbolisatie voor Geodata Hulpdiensten – Multidisciplinaire Werkgroep (NL & FR)
  Nicolas Soenens e.a., Innovator GIS Hulpdiensten
   

  • Als alle hulpdiensten dezelfde kaartsymboliek gebruiken, dan kunnen ze elkaar beter bijstaan, want iedereen begrijpt wat er op de kaart staat. Een ander voordeel is dat de leveranciers van (locatie)gegevens eenvoudig en sneller gegevens kunnen aanleveren via een gemeenschappelijk model. U krijgt o.a. een stand van zaken van de multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit heel België die dit jaar gelanceerd werd in samenwerking met het NGI. Ook de werkgroep datastandaardisatie voor hydranten die dit najaar van start gaat wordt toegelicht.  

 • Printtool voor Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten in België (NL/EN)
  Maya Gijselaar, Noodplanning  - Federale Diensten van de Gouverneur van Antwerpen 
   

  • Alle hulpdiensten in België kunnen sinds dit jaar autonoom met de printtool gebiedskaarten en atlassen printen, zodat deze bij operaties in alle omstandigheden over professioneel en uniform kaartmateriaal kunnen beschikken, in België en de grenszones. 

   De tool bevordert het gebruik van één uniforme en gedeelde cartografie. Dit betekent dat de hulpdiensten efficiënter en sneller kunnen (samen)werken, en ook dat kaartgegevens efficiënter kunnen worden beheerd en verdeeld. Dankzij deze tool is dezelfde uniforme cartografie beschikbaar op het scherm én op papier, en altijd met de meest recente gegevens. 

   Gebruikers van de printtool zijn o.a. de brandweer, de medische discipline, de politie, civiele bescherming, defensie, noodplan-ambtenaren, de Agentschappen voor Natuur en Bos, enzovoort. In eerste instantie kan toegang verkregen worden via de dienst noodplanning van elke provincie. 

 • Wereldwijde en Europese initiatieven voor lokale hulpverlening (EN)
  tbc.

  • Wereldwijde en Europese programma’s stellen diensten ter beschikking die direct van nut zijn bij calamiteiten voor lokale hulpverlening. U wordt wegwijs gemaakt in alle services, tools, middelen en data die wereldwijd bestaan voor toepassing in België.

Namiddag

 • Al ter plaatse voor de ramp: sensoren, voorspellingen, data verbonden door ‘locatie’, of hoe data-driven efficiënt te anticiperen op overstromingen (NL/EN)
  tbc, data-expert
   

  • Big, linked data: hoe hulpverleners slim hun middelen op de juiste plaats in kunnen zetten, bij bijvoorbeeld overstromingen, door de combinatie van voorspellingen, sensoren en relaties op basis van locatie. Een innovatieproject van hulpdiensten, overheid (data) en private sector (sensoren en technologie). 

 • Geointelligence generated through social media monitoring (FR)
  tbc, Defensie
   

  • Defensie ligt een tip van de sluier op hoe sociale media kunnen worden gebruikt om automatisch geo-intelligence te genereren en al geïnformeerd te zijn voordat een incident gemeld wordt. Door deze geo-intelligence is de hulpdienst beter geïnformeerd over de aard en omvang van het incident, de precieze locatie en de bereikbaarheid.
    

 • AI4Safety: Event triggered site reporting (EN/NL/FR)
  tbc.
   

  • Een volledig geautomatiseerd proces van het opmerken van een incident op sociale media, het automatisch inwinnen van remote sensing gegevens van satellieten tot en met een automatisch gegenereerd situational rapport in de commando posten. Next level geo-intelligence wordt automatisch ingewonnen via satellieten op basis van met Artificiële Intelligentie gemonitorde sociale media. Op basis van de aard en locatie van het incident wordt automatisch de juiste satelliet aangesproken om informatie in te winnen. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt en al geleverd voordat de machten uitgerukt zijn. ​